31/5/2019: DIT IS EEN OPROEP !

Sorry om met zo‘n titel meteen in huis te vallen, lieve lezers en lezeressen, maar ik dacht dat deze kleine oproep, die ik graag aan mogelijke geïnteresseerden bekend zou maken, op deze manier misschien meer kans op slagen zou hebben.

Ik heb namelijk al een tijdje zin gehad om van de hoofdfiguurtjes in mijn boekjes, waarvan de titel in het Nederlands „Ontmoet de meerkoet en andere watervogels“(en dat ook in het Frans werd vertaald), een striptekening te maken.

Dit heb ik gisteren dan maar eens geprobeerd en zie het resultaat op de bijgesloten foto:

ATRIEN met FULIMON, haar echtgenoot. (Meerkoeten zijn monogaam). Die fictieve namen heb ik namelijk gehaald uit de Latijnse benaming van Meerkoet, ‘Fulica Atra‘

De verkoop van mijn boekjes scheert geen hoge toppen, wat de vele boekhandelaars mij, telkens weer bij elke introductiepoging, probeerden verstaanbaar te maken: het is geen magazine, het is geen thriller of spannend boek, maar het is een natuur-en kunstboek en uit ervaring weten ze dat dit meestal niet zo gegeerd is.

En ja, ze kregen blijkbaar gelijk. Zo een goede honderd boeken werden aan de man gebracht en ik kreeg gelukkig héél veel lieve en mooie reacties van jong en oud. Mensen die ontroerd waren, het in één stuk uitgelezen hadden, het verschillende keren zelfs gelezen hadden, of gewoon doorgebladerd hadden en genoten van de aquarellen,... Dat deed me heel veel plezier, het gaf mij een warm gevoel en ik ben ontzettend dankbaar dat ik geen enkele slechte kritiek heb moeten incasseren.

Natuurlijk hoop ik dat mijn boeken alsnog in de boekenwinkels ontdekt worden, verder graag gelezen worden en waarbij het dan doorverteld wordt zodat mijn boodschap verder ten goede mag komen aan het dierenwelzijn en de natuur in het algemeen.

Zo, dit was dus de introductie.

Wat zou ik nu heel graag willen?

Toen iemand mij eens zei dat hij heel graag leest, vroeg ik hem wat hij dan allemaal zoal las, kreeg ik, heel serieus en zonder te verpinken zijn eerlijk antwoord: „stripboeken“!

Gezien ik ook met plezier af en toe de avonturen van Kuifje, Suske en Wiske, Nero&co, en Asterix, lees, vond ik dat dus ook niet echt raar. Trouwens, toen we in Trier het City Simeon Stiftmuseum bezocht hebben en na afloop de bibliotheek ervan verkenden, kochten we er dan ook een striptekenboek van Karl Marx. Het was dé gelegenheid om zijn leven op een ludieke en snelle manier te leren kennen, ook om ons Duits wat bij te schaven, en tevens heerlijk om de prachtige tekeningen te kunnen aanschouwen. Vóór het slapengaan, is dit voor mij de beste manier om nog even te ontspannen :-)

Er bestaan ook heel veel striptekenboeken voor kinderen ( én ook voor volwassenen om te lezen en/of vóór te lezen) van eendjes, zoals de Donald Duck‘ verhalen, van konijntjes, van olifantjes, enz.

Maar over meerkoeten, futen, kokmeeuwtjes, waterhoentjes, zwaanganzen en aalscholvers bestaan er bij mijn weten nog geen striptekenverhalen.

Hier kom ik nu bij wat ik heel graag gerealiseerd zou zien... Dat er van mijn lees-en kijkboek een stripverhaal zou kunnen worden gemaakt zodat Atrien en Fulimon, Futien en Chris (afgeleid van de Nederlandse en Latijnse naam voor Fuut (Podiceps Cristatus)) alsook de andere vogels en dieren, die in mijn verhaal voorkomen, op die manier een beetje bekendheid zouden kunnen verwerven.

Zodat ze dus bekende figuurtjes zouden kunnen worden door dit verhaal en ook van eventueel hierop geënte vervolgverhalen.

Daar ben ikzelf echter niet voor in de wieg gelegd en ik vroeg mij af of er onder jullie soms striptekenaars zijn of er eventueel kennen, die er wat in zien om de meerkoeten en andere water-en oevervogels ook meer bekendheid onder kinderen en het grotere publiek te geven. Nederland en, iets minder, België, zijn immers rijk aan rivieren en waterlopen waar men ‘mijn’ watervogels talrijk kan bewonderen.

Ik weet uit ervaring dat als men meer aandacht aan al die mooie vliegende watercreaturen kan schenken, elke wandeling aan de waterkant voortaan een feest kan worden, niet alleen voor het oog maar ook voor de geest. Wandelen is trouwens ook gezond en zo krijgen we alles in één klap bijeen.

Het is wel een uitdaging maar ik denk dat het wel de moeite waard is.

Ik zal ook proberen te weten te komen of er een vereniging bestaat van striptekenaars en zo ja, er even bij informeren.

Maar alle informatie is welkom en het zou mij echt verheugen iets van jullie te kunnen lezen als reactie op deze blog.

Een welgemeende dank bij voorbaat!

Vriendelijke groetjes van Gerda


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


31/5/2019: DIT IS EEN OPROEP !

23/12/2019: REGENKERSTTIJD

14/11/2019: “SAVE US”

18/10/2019: Zalig is dat...even goed krabben op mijn rug :-)!

29:9/2019: GELUK IS ENIG!

22/9/2019: BADDERENDE HUISMUSSEN... een heel gezellig volkje